16- Мај- Dive tar Romano otpori ko Aušvic..

108

Avdive tabo 16- Maj dive tar romano otpori ano Aušvic, avdive agorkerena 76 berša kana şov milja Roma thaj Sintoja ano adava vakti ko odole vakteskoro agaar vakerdo kampo Aušvic – Birkenau sas mudarde but, roma, romna đuvla thaj tikore čhave. 
Денес 16- Мај се навршуваат 76 години откако шест илјади Роми и Синти во тогашниот таканаречен Цигански фамилијарен камп во Аушвиц-Биркенау решиле колективно да се спротивстават на обидот за одземање на нивните животи, а веќе на 16 мај 1944 година се одбележува како ден на ромскиот отпор во Аушвиц-Биркенау.
Токму во овој ден нетрпението прераснува во отпор против нацистите, денес треба да се потсетиме на трагедијата на илјадници Роми, Ромки и деца, да се потсетиме за денот на отпорот и за важноста на ромскиот отпор.
Roma Press