8-to April(Ponedelnik) tano na bukarno dive e Romenge ani Makedonija.

286

Maśkarthemutno dive e Romengoro 8-to April(ponedelnik) tano nabukarno dive e dizutnenge Roma ani Republika Utarali Makedonija,havlarela o Ministeriumi bash trud thaj socijalna politika.

Taro Ministeriumi bash sa e dizutne tari Romani khedin ki Utarali Makedonija bahtarena o Maśkarthemutno dive e Romengoro.
👇👇👇
Меѓународниот ден на Ромите 8 Април (понеделник), е неработен ден за припадниците на ромската заедница во Република Северна Македонија, соопшти Министерството за труд и социјална политика.

Од Министерството на припадниците на ромската заедница во Република Северна Македонија им го честитаат Меѓународниот ден на Ромите.

Hazri kerga:Erdan M. Fuat B.