Avdive niśankerelapes o dive e Maśkarutne siklanako,,Šaip Jusuf”- Dikhen video..

1527

Avdive sasto dive ikerlapes edukacijaki programa ani maśkarutni sikhlovni,. Šaip Jusuf”sebepeja so niśankerelapes o dive e siklanako(patronikano)

O Dive thavdinga maj anglal anibnaja luluga ano spomeniko e Saipesko, thaj palo adava o Direktori e siklanako Doan Sulejmanoski, puterga o dive vakeribnaja te thavdel i sasti programa taro 09:00 ari sabahesko dji ko 19:00 ari.

Ano avdisutno niśankeripe i śkola bičavga puterdo mesażo dji Jerie, sikhle, buthikjerutne thaj amala te aven te oven kotor taro dive e Maskarutne sikhlovnako ,, Saip Jusuf”.
Dikhen video..

Денес од 09:00 час.започна одбележувањето на патрониот празник на средното учичиште,,Шаип Јусуф” За отворен го прогласи директорот на училиштето гос-Доан Сулејманоски.Инаку за денешниот настан имаше и јавна покана до сите родители, ученици, соработници и пријатели да присуствуваат и бидат дел од прославата на патрониот празник на нашето училиште.

Инаку,оваа година одбележувањето го прославуват на поразличен начин со тоа што, се организира голем број на училишни натпревари од најразлични области и тоа:уметноста, литературата, спортот и забавата, а со натпреварите ЛИДЕР НА СТРУКА ќе избереме лидери од секој образовен профил, пооделно за секоја година и тоа во посебна стручна и научна дисциплина поврзана со образовниот профил, укажа за Рома Пресс Сулејманоски.

Одбележувањето на денот започна од 09:00 и завршува во 19:00 час.