Kho Momin Potok avdive mukhlapes panda jek than bašh e manuša save naneolen khera

878

Пунктот за бездомници во Момин Поток е отворен во 2008 година и од тогаш континуирано се работи на подобрување на капацитетите, што подразбираше отварање на стационарниот дел-прифатилиштето, како и отварање на новиот објект-женско одделение. Подготвени сме за уште еднa новина- отворање на трпезарија за рамките на пунктот за бездомници, на 26.06 (среда) со почеток во 10:30 во Момин Поток, соопштија од Црвен Крст. Пунктот за бездомници е отворен секој работен ден за консултација, додека одржувањето на лична хигиена, менувањето на нечистата облека, добивање топол оброк, добивањето на медикаменти, прегледи кај доктор како и вадење на лична документација и ред други активности се реализираат два пати во неделата каде на дневна основа (секоја среда и петок) се услужуваат по 60 бездомници.

O punkti bašh manuša aso so naneolen khera ko Momin Potok thano puterdo  ko 2008 berš thaj thar tadani kontinuirime kerla buti ko lačharipe e kapacitetoja, save leljarenapes ko putribe sar valanipe panda jek stacionarnikano kotor ikheribnaske e asavke manušen, thaj putribe panda vi jekh kotor anavkerdo sar đuvlano kotor.

Hazri sijem panda vi jekhe nevipnaske- putribe bari mesali ko pervazija thar akava punkto  bašh e manuša save naneolen khera, ko 26.06 avdive ko tavdipe thar 10:30 dakikija ko Momin Potok ka putrelpes akavada than havlarena thar o centri e Lole Krisostar.

Punkti bašh manuša save naneolen khera ka ovel puterdo sakova dive bašh konsultacie, aso ikeribnaske o plisutno čistibe, dejbe e šehija olengere ano toviba, dejba olenge tato hajbna thaj sastipnaskere medikamentoja, ikhalibe plisutne dokumentacie thaj avera aktivitetija ka kherelpes  duj fori ano kurko ko divesko čhane. Akanasaske olengere informacie e asavko valanibe thar akava than hramome thane 60 manuša, informirinena thar o Lolo Kriso.

Hazri kerga:Roma Press