Konsili Europako vakerela: E Roma thaj i ponodorig ačhovena sar maj marginilizirimi kupa ani Evropa!

688

Советот на Европа смета дека ксенофобичниот популизам и расистичкиот говор на омраза оставија белег на политичката клима во Европа во 2018 година. Исламофобија, антимигранстки чувства, навреда луѓе со африканско потекло и занемарување на Ромите се уште се присутни во европските земји, на државата во Стразбур. Во најновиот извештај на Европската комисија против расизам и нетолеранција (ЕКРИ) рече дека растечката загриженост на јавноста за економски, геополитички и технолошки промени се користи првенствено од страна на жртвувани мигранти и малцинствата,  популистичките политичари сакаат да се подели општеството во Европа од страна на национална, етничка и религиска основа ” . Она што дополнително се грижи е фактот дека таквите ставови се повеќе се присутни меѓу водечките политички партии и влади во Европа, проценката е ЕКРИ “Идеологии врз основа на наводна неусогласеност меѓу националните, етничките и религиозните групи, како и оние кои се залагаат за” расна супериорност “претставуваат закана за инклузивно општество”, се вели во извештајот.

Европската комисија против расизам и нетолеранција во извештајот за 2018 година се проценува дека исламофобијата и антиимигрантските чувства се уште преовладуваат во повеќето земји-членки во 2018 година. Се вели дека муслиманите честопати биле цел на насилство, кое често вклучувало “повлекување на превезот и раздвојување на главите или плукање”. Луѓе со африканско потекло, кои се родени во Европа или биле тука за долго време живеел, исто така, се соочуваат со постојано зголемување на презир и често престојувал предмет на расно профилирање од страна на полициските службеници, се вели во извештајот на Европската комисија против расизам и нетолеранција. Од позитивна страна, ЕКРИ, како тело на Советот на Европа која се бори против расизмот, вели дека сé поголем број земји преземаат чекори за усогласување на своето законодавство со европските и меѓународните стандарди во борбата против говорот на омраза. Со цел да се зголеми довербата и поефикасно да се бори против ксенофобијата, во полицијата се формираат посебни одделенија кои се поврзуваат со ранливите групи, се наведува во извештајот.

Konsili kothar Evropa gndinela  bašh ksenofobičnikano populizmo thaj rasistikano lavkeribe telal bari holi ačhavena i ponodorig sar  nišani  ki politikani klima ki Europa ko 2018 berš. Islamofobija, antimigrantikano gndipe, bilačipe mujal e manuša laforensar sar afrikansko pleme, na dikhipe e Romen  sar manuša odova panda  araklagovela ko evropska raštre, thaj hem ki raštra e Strazburgeski.

Ko maj nevo vahtavi  dendo thar Evrpopsko komisija  mujal o rasizmo thaj natolerancijaEKRI  vakerela  bajrovela o fuhalipe e  puterdo dikhipnaske kotar eknomija, geopolitikani thaj tehnologikano iranipe te ikerelpes maj anglal  thar rig e našutnenge migrantija thaj o potikore kupe, thaj  odoleja o populistikane političarija isilen kamjin te ulaven o sasoitnipe ko kotora thar nacionalnikane, etnikane thaj pakavibaskere fundavne kupe.

Akava sa, so pandfa pobute delamen fuhal  o fakti  e asavke šartija thane so po but ikerde  ko legarutne politikake  partie thaj Rađje ani Evropa, vakerena telal o gndipe kotar ikerde analiye thar o EKRI.

Thar pozitivnikani rig o EKRI, sar bedeni kotar o Strazburgo marelapes mujal o rasizmo, vakeribnaja so pobuter puvja lena e asavke pire bašh realiziribe ko pire kanonija, phanle e kanonesar kotar i evropa thaj maškar đianeskere standardija k maribe mujal  o lafija save čhivena ki holi thaj ko na šukar.

Sa gndipnaja  bajrovelapes i pakiv  bašh pošukare resaripe ko maribe mujal akala resarina save phanle thane vi ki ksenofobija, ki policija kerlapes ulavde kotora  save phandenapes  e maj dukavde thaj telune  kupensar thaj kedina, vakerelapes ko vahtavi kotar o EKRI.

Hazri kerga: Neđmedin A.-Roma Press