Mensur Haliti – Rodela tar Serutno Šapić (Beogradesko)te bichallel irashin( izvinibe) dji ko Roma ..

595

Mensur Haliti – Akharga e Serutne tar o Beograd Šapic so trubuj te ovelle palunipe (odgovornost)bash rasizmo mujal e Roma.

Ponodorig o Haliti ano lil bicavdo sar reakcija ano socijalna mreze vakerela,I Izjava tar Aleksandra Šapica vakeridor bash bash sasto resipe e Romenge so si korkore olengi doš,e Roma halovinge akaja izjava sar fuhal,sostar ov i ponodorig puterde vakerga bash o dji akanutne sistematikane bariere thaj strukturikane opresije savencar e Roma araklagovena ano beshipe srbijake dizutnencar.

Numa bash akaja izjava tar Šapic, ano sakova momenti resarena reakcie tar o pobuter riga pretstavnikoja ko NVO,Internacionalna organizacie,Aktivistija thaj avera,rodindor sigo te bichalel irashinluko(izvinibe)o Šapic bash oleskoro puterdo vakjeripe.

Teleder drabaren o bichaldo lil ano FB tar o Mensur Haliti 👉reakcija ani Srbikani chib.

👇👇👇

Mensur Haliti ➡️ Gradonačelnik Šapić mora odgovarati za rasizam prema Romima!

Izjava gradonačelnika Aleksandra Šapića u vezi sa romskom populacijom u Beogradu ne samo da je duboko zabrinjavajuća, već i otkriva suštinsko nerazumevanje sistemskih barijera i strukturne opresije sa kojima se Romi suočavaju u srpskom društvu.
Šapićeve reči, iako možda dobronamerne, održavaju pogubni narativ okrivljavanja žrtava koji oslobađa državu i njene institucije od obaveze da pruže jednake mogućnosti svim građanima. Neprihvatljivo je i duboko razočaravajuće da se gradonačelnik glavnog grada jedne evropske zemlje upušta u takvu podelu i diskriminatornu retoriku.

Prebacujući odgovornost za integraciju isključivo na Rome, Šapić ignoriše činjenicu da se Romi u Srbiji suočavaju sa institucionalizovanom diskriminacijom u svakom aspektu svog života. Njima se rutinski uskraćuje pristup osnovnim ljudskim pravima i uslugama koje većina stanovništva uzima zdravo za gotovo, uključujući obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, stanovanje i mogućnosti zapošljavanja.

Realnost je da su “nelegalna i nehigijenska” naselja na koje Šapić navodi simptom ove sistemske marginalizacije, a ne njen uzrok. Romi su prinuđeni da žive u takvim uslovima jer im je uskraćeno osnovno pravo na stanovanje i izloženi su diskriminaciji na tržištu za iznajmljivanje stanova.
Da bismo rešili problem nelegalnih romskih naselja, moramo se pozabaviti osnovnim uzrocima marginalizacije i isključenosti. Ovo zahteva sveobuhvatan pristup koji uključuje obezbeđivanje pristupa obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti, stanovanju i mogućnostima zapošljavanja za Rome. Takođe zahteva suštinsku promenu društvenih odnosa prema Romima, od predrasuda i diskriminacije do stavova prihvatanja i poštovanja.

Moramo da prepoznamo značajan doprinos koji su Romi dali Srbiji i da se suočimo sa duboko ukorenjenim etničkim podelama u našoj zemlji. Moramo da stavimo tačku na krajnje desničarski ekstremizam i rasizam koji ugrožavaju naše društveno tkivo i da krenemo putem etničko-nacionalističkog isceljenja.
Rasizam je bolest koja je zarazila naše društvo i moramo neumorno da radimo na tome da se izlečimo. U Srbiji je antiromsko raspoloženje duboko ukorenjeno u neprijateljskim stavovima javnosti, nasilnoj politici, diskriminatorskim institucijama, politikama i praksama, kao i dehumanizaciji i demonizaciji medija.

Kao Romi, tražimo izvinjenje od gradonačelnika Šapića za njegove bezosećajne i diskriminatorne primedbe. Pozivamo i njegovu političku stranku, Srpsku naprednu stranku, da se javno ogradi od njegovog stava i preduzme odgovarajuće mere da ga sankcioniše zbog takve izjave. U demokratskoj državi, izabrani političari su odgovorni pre svega građanima i svojoj funkciji. Kada bi neki političar dao ovakve izjave, kakve je dao gradonačelnik Šapić, u normalnim uslovima, smatrao bi da im je pozicija ugrožena i da treba da podnese ostavku. U takvim okolnostima, izjave političara poput Šapića mogu se smatrati nedopustivim i neprimerenim, a nedostatak odgovornosti i neprimereno ponašanje mogu naštetiti integritetu i legitimitetu naših institucija.

Stoga, kao građani i kao birači, tražimo da političari poput Šapića odgovaraju za svoje postupke i reči koje mogu naštetiti zajednicama kojima služe. Moramo držati naše izabrane zvaničnike na najvišim standardima integriteta i osigurati da oni ne održavaju rasističke i diskriminatorne stavove i politike. Podsetimo gradonačelnika Šapića da Romi čine značajan birački blok od oko 10% građana Beograda. Nećemo zaboraviti ovu epizodu i iskoristićemo naša demokratska prava da pozovemo na odgovornost one koji održavaju diskriminatorsku retoriku i retoriku koja izaziva podele.

I na kraju, romska zajednica u Srbiji neće tolerisati bilo kakve oblike rasizma, diskriminacije ili mržnje i nećemo biti ućutkani ili zastrašeni. Nastavićemo da tražimo svoja prava i borićemo se za pravdu i jednakost za sve građane Srbije.

( Roma Press- lendo tar Mensur H.reakcija tar o fb)