OSCE -Мисијата обезбедува поддршка за градење на капацитетите на ромските невладини организации..

502

Една од целите на ОБСЕ е да им помогне на Ромите и Синтите да имаат сеопфатна и рамноправна улога во општеството и да se искоренi дискриминацијата против нив.

За таа цел, Мисијата обезбедува поддршка за градење на капацитетите на ромските невладини организации, им помага да ги координираат нивните напори, и го олеснува и стимулира дијалогот со националните институции и меѓународните организации.

Денес, заедно со Асоцијацијата Иницијатива за социјални промени и нејзините тринаесет партнерски невладини организации, Мисијата организираше тркалезна маса која се фокусираше на системски и трајни одговори на предизвиците со кои се соочува ромската заедница.

Ko Ohrid taro 06 dzi ko 08 to oktomvri ikerelape bukjarni beshlarin mashkar o networko taro biradzakere organizacie thaj dzene tseo obse kote so rodenape problemija e Romengere kola so kamlape dzi ko agor taro akava bersh o netvorko taro ngo ko jekhutne takatija te halovenle.

Ko agor tari beshlarin ka anenpe akciono planika zojrskerde memorandumeja hramomo taro biradzakoro sektori kola so lena than.

Hazri kerga: Roma Press lendo tar Havlaribe OSCE