4,3 milionia eura bašo rodlaripa e Romenge

781

Невообичаено голема сума пари беа доделена за истражување на развојот и предизвиците за Ромскиот јазик во светот. Студијата ќе биде досега најголема за Ромскиот јазик. За Ромското истражување на Нордискиот регион кој беше формиран во Универзитетот во Содерторн во 2017 година.

Akaja bari suma love sine dendi bašo rodaripa thaj progreso e Romane čhibjake ki lumia.Thaj akaja studia šaj ka ovel džiakana majbari e Romane čhibjake.

O Romano rodaripe  ko Nordisko regiono sine formirime ko Universiteto ko Soderton an o 2017 berš. O profesoro palo Romane studie Kimo Grankvist si an i faza taro starto šov beršengoro rodaripa e proektoske resirime an i Romani čhib ko akava momento ki lumia.

Akava proekti si but baro thaj odoleske o Jubilarno fondi an i Riksbankafinansirinelale thaj dela 4,3 milionia eura. Okova so kama te kera si te hava o konteksti sar  ikerkeripe  i Romani čhib thaj  ki savi forma  anlarenpes  thaj o aver čhibja” vakerel o Kimo Grankvist thaj panda notirinela:

– I Romani čhib an o kontinuiteto trampinela pe. Kana si miksujme avere čhibjencar thaj dialektia save si o rezultatia taro sa adava so kerelapes ačola o pučipe puterdo.
Nane avgo drom te kerel pe rodariša ko buvljaripa e romane čhibjake numa nikana dži akana nane kerdo an o asavko baro formato , vakerel o Kimo Grankvist.

Lendo Linko: https://www.svt.se/nyheter/uutiset/svenska/43-8-miljoner-kronor-till-romsk-forskning?cmpid=del%3Afb%3A20181109%3A43-8-miljoner-kronor-till-romsk-forskning%3Anyh%3Alp&fbclid=IwAR1hQs1YhDpr2d_36e5CzTk-f-scC2fcxg-Y-WJJ-ZhQZxebSzgvkfaoc98