Еuropako adelati baš manušikane hakaja rodela tar Bugarijaki rađji te arakhel khera e 16 Romenge tar Vojvodina..

484

Европскиот суд за човекови права во Стразбур наложи привремени мерки од страна на бугарската влада за 16 Роми од селото Војводиново од Пловдив, повеќето од нив деца. Тие беа истерани од своите домови откако браќата „Пакет“ го заклаа војникот Валентин Димов на 6 јануари оваа година. Шеснаесетмина се дел од вкупно 55 жители на Војводиново. Европскиот суд нареди на бугарската влада да го преземе потребното алтернативно сместување за апликантите, обезбедувајќи дека децата не се изложени на услови што се нечовечки и понижувачки. Кабинетот треба да преземе мерки за да ги разгледа нивните апликации за општинско домување, кои беа доставени во средината на февруари до градоначалникот на општина Марица, но не добија одговор, иако нивното барање беше упатено и од регионалниот гувернер на Пловдив и министерот за труд и социјална политика. Судот бара преземената акција да биде веднаш известена. На пример, едно од овие семејства е составено од осум членови со шест деца, а жената е бремена со седум и се очекува да се породи во секој момент. Сите тие живеат во една просторија – просторија од десет квадратни метри. Со надворешен тоалет што го користат 30 други жители од оваа населба.  Општина Марица тврди дека нема општинско домување. Затоа не ги разгледа поплаките на луѓето од Војводиново “, рече Красимир Канев. Очекуваме случајот да биде завршен со една година одлука, рече Красимир Канев, додавајќи дека сите ќе платиме обештетување.

Europako adelati baš manušikane hakaja  an Strazburgo denga anglal vakteskere dajatve tari rig e bugarijake rađjatar  baš 16 Roma  taro gav Vojvodinovo tar Plovdiv, thaj pobuter olendar  tane čhavore. Von sine paldimale  tar pere khera  kana e phrajla ,,Paket“ kuvge e askere Valentin Dimov ano 6 januari akava berš. 16 đjene tar perdo numero 55 manuša  dizutne tar Vojvodinovo rodinge te arakelpes solucija olengere thanaribaske.

Evropako adelati rodinga  e Bugarijake rađjatar  sigo te lel alternativnikani solucija baš arakhibe thanaribasko than e aplikantengo, vakeribnaja e tikore čhave thane mukle te đjivdinen bi manušikane šartensar.

Jek taro akala familije tane 8 đjene ano jeri, aso i đjuvli tani khamni thaj đjakerelapes ano sakova momento te bijanel, aso savore ola đjivdinena ano deš kvadratoja, avruno toaleti save đjana ani oleste panda 30 manuša barabar ano jek than, Aso o Kanev asavke resaribaske vakerga so isi panda but asavke.

Komuna Marica  vakerla e komuna nanela komunako kerutnipe.  Thaj odoleske na kerge rodlaripe thaj dikhipe ano rodipe akale dizutnengo tar Vojvodinovo.

Krasimir  Kanev vakerla akaja čipota đjakerelapes te agrkerelpes  jeke beršeske, thaj ako sas diso tadani amen savore ka pukina obeštetuvibe.

Hazri kerga:Neđmedin A.-Roma Press lendo linko www.marginalia.bg/novini