РРЦ- Скопје и Сонце од Тетово остварија средба со Министерката за образование Мила Царовска

878

Programako direktori tar Romano Resurnikano Centar tar Skopje, Sebihan Demirovski thaj o Izvrśno direktori tar ADDR Sonce  tar Tetovo Ferdi Ismail ano naklo kurko sine olen dikhipe e Ministerkaja baš trud thaj socijalno politika Mila Carovska.

O sebepi baś akava dikhipe sas maj but baš lavkeripe  bajrovibnaske i edukacija ano Roma tar Republika Utarali Makedonija, sar thaj lejbe dajatve  baś kinsultiribe i programa phanle te tavdel e protokoleja tar Kovid 19.

Програмскиот директор на Ромскиот Ресурсен Центар од Скопје, Себихан Демировски и Извршниот директор на АДРР Сонце од Тетово Ферди Исмаили остварија средба со Министерката за образование и наука г-ѓа Мила Царовска.

На средбата двете организации со министерката дискутираа за стратешките програми за поддршка на образованието на Ромите во Република Северна Македонија, како и конкретните мерки за поддршка на образованието во време на пандемија поради вирусот КОВИД 19.

РРЦ и Сонце заедно со Министерството за образование и наука се согласија дека е неопходна мобилизација на сите чинители за да се помогне образованието на најранливите категории на граѓани особено образованието на далечина поради состојбата во која се наоѓаме со пандемијата поради корона вирусот КОВИД 19, како и превземање на сите активности за успешно отпочнување на новата учебна година од 01 Октомври 2020.

Roma Press – lendo tar http://rrc.org.mk/sredba-ministerstvo-za-obrazovanie_rrc_sonce/?fbclid=IwAR2j76fZ2PE4evk4Y_qXs2cZ2mWQq5ZazQsl6gN-y_UJh75D63ok-EUfMU0