УСПЕШНИ УПИСИ ВО СУГС„ШАИП ЈУСУФ“- СКОПЈЕ

369

I Maśkarutni sikhlovni ,,Šaip Jusuf” thamirimi ano Śuto Orizari tar olako putriphe thaj dji avdive tar lakoro funkcioniriphe dikaja berš palo berš sikavela uće thaj laće rezultatoja resardo ano bajrovipe edukacijako proces maškar e Romane ćhave save hramonenapes ani akaja sikhlovni.

Ko lav keribe e Direktoreja tar i sikhlovni o rajo M-r.Doan Sulejmanoski informirinela amen baś akava berś so si čhalo tar resarde rezultatija neve hramome čhavorendar save anena peseske paluno lafi te oven kotor tar akaja sikhlovni.

Sar so vakerela baś Roma Press o rajo Sulejmanoski, maj buteder e čhavore kamena te oven kotor tar edukacijako proces ano umala frizerija,medicinarija thaj biznis administratorija, numa sijem čhale vi tar avera struke save si dende ani amari sikhlovni.

Ano agor mangava te selaminkerav savoren save hramongepes (apliciringe) ani akaja sikhlovni thaj mangava olenge lačho beršeskoro edukacijako sikhlovipe.
👇👇👇
Сведоци сме дека ова училиште од почетокот па до денес е во постојан раст и развој.
Од самиот почеток училиштето започна со работа со околу четириесетина ученици, а денес брои околу 400.
Бидејќи станува збор за актуелен период и во тек се уписите на ученици во средните училишта, нашата екипа на Рома Пресс беше и го посети училиштето и поразговара со директорот.

Директорот М-р.Доан Сулејманоски, истакна дека од година во година интересот за упис во ова училиште се зголемува.
Нашата предност е тоа што нудиме современи услови за работа и настава,кабинетска настава во опремени кабинети, одлични можности за практична настава во и вон училиште со можности за идно вработување, современа средина за едукација и посветен тим на менаџмент и професори.

Исто така директорот истакна дека ова училиште нуди поддршка за поднесување на електронските апликации – затоа што оваа година уписите се по електронски пат.

Како што укажа г-дин Сулејманоски за Рома Пресс дека сепак најголем е интересот за профилите фризер, медицина и бизнис администратор, но голема е заинтересираноста и за профилите градежен техничар, келнер и референт за продажба – продавач како најнова (дуална) паралелка со предвидени идни вработувања. Според првичните анализи во ова школо се пријавени околу 115 ученици, а се учекуваат ученици и на следните пријавувања. На сите запишани ученици им посакуваме успеси во нивното образование.

Hazri kerga:Roma Press