Komemoracija baš o d- r Trajko Petrovski ano trinto di tar 12:00 ari..

181

Havlaraja baś sa adala save sajdinena o muj thaj i buti tar o amal e Romane nacijako o prof.d-r Trajko Petrovski, ano olesko anav ka ikherelpes Komemoracija sar paluno sajdipe tar olesko sađjivdipnasko buthi kheripe ko arakibe i Romani Historija, tradicija, folklor thaj kultura.
Savore sijen akharde ano trinto di ( Sreda ) tar 12:00 ari ano Muzej Makedonijako karši Kurśumli An ano Skopje.

Се известуваат сите роднини, пријатели, соработници, претставници на невладиниот сектор, политичките претставници, интелектуалци како и лица кои го почитуваат ликот и делото на проф. д-р Трајко Петровски, Ве повикуваме на 12 август (среда) од 12:00 заедно да му оддадеме последната почит преку организирање на Комеморација за пријателот и големиот негувател за историјата на Ромите д-р Трајко Петровски.
Комеморацијата ке се одржи во Музеј на Македонија спроти Куршумли Ан во Скопје.

Hazri kerga:Roma Press