Реакција на РАН ( Ромска новинска асоцијација) „Ердован и Веби сонувале да купат коњи и достојно да живеат„

278

Raekcija taro RAN ( Romani novinsko asocijacija)
„Ердован и Веби сонувале да купат коњи и достојно да живеат„

O RAN majzorale reagirinela taro publiciribe e portaleskoro Šilo magazin, kote so andinenape o mudarde akerija Roma ko Karpalak tari vrama e makedoniakere krizakoro ki peržovativno konotacija.
Akava portali andinela akale duje mudarde askeren kola so parenge lele than ki mobilizacija ki vrama kana sine akharibe e arakibaskere takatengoro tari Makedonija.
O portali havljarela so lengiri mobilizacija sine materijalnikani, kote so o duj anavkerde o Erdovani thaj o Vebi palo ki agorkeribe e krizakoro mangle te kinen grasta, thaj te keren buti ki vešali firma kote so ka crden kašta.
O fokusi taro asavke informacije o RAN interperinela le sar agorutno dikriminatorsko, thaj ič nane seireske keda si lepimi etiketa baši o materijalnikano interesi ko pandipe e definicijaja taro arakuntipe thaj i uniforma kola so mule-
O RAN gndinela so o portali Šilo magazin ka inkjarel piro redartutni politika kana kerelape lafi baši informacie taroo pravdo karakteri panlo e romane jekinaja, thaj vi agjar ka istemalkerel o jurnalistikano kodeksi te na kerelpe nasulipe thaj bi diskriminiribe e romane jekina koja so sakana si resarin baši diskriminacija thaj peržovativija sar taro individue , mediumia thaj vi agjar taro političarija.
I reakcija hraomongela o membrija taro RAN – romane portalija
👇👇👇

РАН нај остро регира по објавата на македонскиот портал Шило магазин, кој ги споменува загинатите бранители Роми по етничка припадност кај Карпалак од времето на македонската воена криза во пежјовативна конотација.
Имено овој портал ги споменува овие две загинати бранители, кој за пари се пријавиле на мобилизацијата, која во тоа време ја распишаа одбрамбените сили на Македонија.
Порталот наведува дека нивната мобилизација била материјалистичка, за кои и двајцта напоменати Ердован и Веби по завршувањето на кризата сакале, да купат коњи да се вработат во шумското претпријатие и да влечкаат дрва.
Фокусот на ваквите информации РАН го интерпертира како крајно дискриминирачки и не е воопшто не занемарувачки со оглед на прилепената етикета за материјалистички интерес во однос на дефиницијата на бранителството и униформата во која загинаа.
РАН се надева дека порталот Шило магазин ке ја преиспита својата уредувачка политика кога се работи за информации од јавен карактер поврзан со ромската етничка заедница, и истот ке го користи новинарскиот кодекс за не омаловажување и не дискриминирање на ромската етничка заедница која често е на дискриминаторски напади како од страна на поединци, медиуми па и политиччари.

Група на ромски портали членови на РАН