Селективност или?

334

Avdive đi amari redakcija tar dizutne resarge fotija thaj video kerdo tar kinobikinibaske kurke save kerna buti ano Skopje, thaj fuhalime e dizutne pučhena sostar kerlapes akaja selekcija salde amenge thaj e kurkeske ano Šuto Orizari.
Dikh teleder bicaldo video đi amari redakcija.


Денес до нашата редакција жители од Општина Шуто Оризари, испратија видео реакција за селективно затворање на пазарите со тоа што, има пазари кои се уште работат со нормални услови за работа.

Реакцијата од жителите укажана со тоа што, Државниот пазарен инспекторат заедно со Управата за јавни приходи го затвориле пазарот во Шуто Оризари. Оттаму велат дека ќе бидат затворени сите оние пазари каде се забележува собирање на поголема маса на луѓе.  Исто така се укажува дека пазарот во Шуто Оризари не е единствен кој е затворен и најавија дека  изминатите денови затворен беше и пазарот во Гостивар,и не е исклучена можноста да бидат  затворени останатите отворени пазари.

Жителите од Шуто Оризари се жалат дека во пракса останатите пазари си работат без исклучок, dikhen Video..


Hazri kerga:Roma Press