Erđan S. – I Dis Skopja mangela jali NA te investirinel ko Šuto Orizari – dikhen video…

821

Ерџан Селими- Советник во Град Скопје на денешното интервју за Рома Пресс укажа,, Нанапред дозволете да ве поздравам за оваа можност на вашиот медиум да говориме за активностите поврзано со советот на Град Скопје како иницијативи,проекти кои треба да се спроведуваат во единствената Ромска Општина Шуто Оризари.

Знам,свесен сум дека не само во Шуто Оризари туку во сите општини каде живеат роми ги имаат истите проблеми за кои сега не сакам да говорам бидејќи, граденето на систем е процес кој не може да се заврши преку ноќ, а праксата покажува дека само најдобите проекти опфатени за потребите на граганите треба да имаат пред се приоритет.

Говорам, како приоритетни потреби према моите сознанија и информации од терен укажуваат дека на жителите од Шуто Оризари, сите ние треба да се инволвираме на заеднички активности да обезбедиме инфраструктурни проекти за асвалтиране на сите улици,сеопфатни канализациони мрежи,осветлувана и слично во спротивно денес е многу помалку важен уредувањето на партер во спортскиот рекреативен центар во Општината Шуто Оризари,
(јас лично не сум против но засега не е приоритетна потребата за партер уредување).

Ерџан Селими укажа,побарано е на моја иницијатива за многу краток временски период да се реши проблемот со јавниот сообраќаен превоз(ЈСП),исто така да бидат разгледани сите барана поврзано со вашите критики како медиум кои се издржливи со случуваната на приватниот превоз со автобуската линија бр.19 и 20 на који жителите најмногу се жалат. Потенцирам МОРА веднаш да се наиде соодветно решение за овој многу важен проблем.

Исто така Селими ја искористи можноста како ексклузивна вест преку Рома Пресс да укаже дека се работи на уште една новина како негов предлог и баране до (ЈСП) за воведување на дополнителна автобуска линија со броЈ 20А,,

За повеке следи видео интервју…

Erđan Selimi djeno tar Konsili e sovetesko tar dis Skopje, ano avdisutno intervju bash Roma Press puterdo vakerga bash o načhalipe e Śerutneskkro tar Komuna Suto Orizari Kurto Duduš e dizjaja Skopje thaj o but tikore investicie save kernapes ano lokalnikano buthi kheripe.

Sar so šhaj te halova, ano intervju o sovetniko Selimi vakerela baš peseste sar sovetniko numa hem avera kolege tar sovet dena pobaro priorite baš kheripe e droma aso but pohari te finansirinelpes o parter lacharipe ano Sportikano centrumi e Komunake Šuto Orizari.

Ano avdisutno intervju resargem ano panda jek nevo informiribe bas inicijativa te nakel tar sovet thaj realizacija tar o JSP te mukelpes panda jek buseski linija numero 20 A, numa vakerindor maj anglal te arakelpes solucija e pagerde busengere save dromarinena numeroja 19 thaj 20 ani Komuna Šuto Orizari.

Hazri kerga:Roma Press.